استخاره با قرآن

در سایت قرآن بخوان ، شما می توانید استخاره با قرآن کریم را انجام دهید . این استخاره بر اساس قرآن می باشد و متن صفحه قرآن نیز پس از انتخاب به شما نمایش داده میشود ، در نتیجه هنگام گرفتن استخاره، این  سه نکته را مد نظر قرار دهید :

اول: در ابتدا حتما نظر مرجع تقلید خود را جویا شوید و از مورد تایید بودن آن توسط مرجع خود اطمینان حاصل نمایید. 

دوم: استخاره را صرفا در جایی استفاده کنید که مثبت یا منفی بودن کار برایتان مشخص نیست و با فکر کردن و مشورت با افراد خبره و صاحب نظر به نتیجه ی روشنی دست پیدا نکنید. 

سوم: از استخاره مکرر در یک موضوع اجتناب کنید (مگر مدت زمانی از آن بگذرد و یا شرایط تغییر کند)  در این غیر این دو صورت تردید نکنید و از به راهتان ادامه دهید، ان شالله که موفقیت حاصل می شود.

روایت است از امام صادق (ع): 

بهتر است قبل از استخاره کردن سه مرتبه سوره توحید (اخلاص) را خوانده و پس از آن 3 مرتبه صلوات بفرستند. سپس نیت کرده و به آنچه که مایل است استخاره کند. 

و نیز بهتر است که رو به قبله و با لباس و بدن پاک و با وضو باشید.

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]